Magyar turkológusok – törökül

A hivatalos látogatáson június 12. és 16. között Magyarországon tartózkodó Szultan Raev, a Türk Kultúra Nemzetközi Szervezetének (TÜRKSOY) főtitkára részt vett és beszédet mondott ,,A magyar turkológusok – életrajzi kislexikon” című könyvbemutatón. A rendezvényt, amelyet az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, az MTA Orientalisztikai Tudományos Bizottsága, a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) Magyarországi Képviseleti Irodája, a Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ Isztambul, az ELTE BTK Török Filológiai Tanszék és a Szegedi Tudományegyetem (SZTK) BTK Altajisztikai Tanszék közösen szervezett, az MTA Székház felolvasó termében tartották.

A rendezvényen köszöntőt mondó dr. Hóvári János nagykövet, a TÁSZ Magyarországi Képviseleti Irodájának vezetője, hangsúlyozta: kivételes és igen komoly szakkiadványt adtak ki, amely a Türk Kultúra Nemzetközi Szervezete, a TÜRKSOY, Magyarország Ankarai Nagykövetsége és a Liszt Intézet – (isztambuli) Magyar Kulturális Központ Isztambul együttműködésével készült el. Nagy örömükre szolgál, hogy ezt a maga szakterületén fontos hiánypótló és egyedülálló munkát átnyújthatják a turkológus közösség számára. ,,Különös jelentőséggel bír, hogy a kezükben tartott mű a nagy magyar tudós, utazó és turkológus, Vámbéry Ármin születésének százkilencvenedik évfordulóján jelent meg, akinek munkásságát a turkológia egyik sarokköveként tartjuk számon” – hangsúlyozta az irodavezető.

Szultan Raev beszédében elmondta: a TÜRKSOY számos rendezvényt szervez mind tagországaiban, mind pedig azon államok fontos kulturális és művészeti központjaiban, ahol rokonaik, rokonnépeik élnek. ,,Öröm és büszkeség tölt el, hogy átnyújthatom önöknek ezt az átfogó lexikont, amely az első ilyen a magyar turkológia történetében. Ezen alkalomból őszinte tisztelettel köszöntök minden résztvevőt.” A TÜRKSOY főtitkára hangsúlyozta: azt kívánja, hogy hasznos legyen ez a találkozó, amelyet azért szerveztek, hogy megemlékezzenek az erős történelmi és kulturális szálakkal kötődő magyar testvérnép legfontosabb turkológusairól, és hogy bemutassák a szakterületen úttörőnek számító munkát. ,,Ezúton szeretnék köszönet mondani Fodor Gábor úrnak, a sok vesződséggel és fáradozással létrejött könyv szerkesztőjének, valamint a ma köztünk lévő szerzőknek. Hálával tartozom továbbá kedves barátaim, Mátis Viktor ankarai magyar nagykövet és Hóvári János hozzájárulásáért azért, hogy ez a mű eljuthat a magyarországi Turkológiai és Altajisztikai Tanszékek hallgatóihoz és önökhöz. Örömmel mondhatom, hogy a türk világgal sokoldalú és szoros kapcsolatokat ápoló Magyarország és a TÜRKSOY közötti együttműködés az utóbbi időben megerősödött és intézményes jelleget öltött. Úgy vélem, hogy a közös munkával ilyen módon jelentősen hozzájárultunk népeink kulturális közeledéséhez.”

A szerzők és szerkesztők elmondták, hogy a kiadvánnyal emlékezni szeretnének az iskolateremtő egyéniségekre és mai képviselőikre. A már eltávozottakra, akik az első világháborút követően, az 1920-ban aláírt trianoni békeszerződés előtti Magyarország határain belül születtek, és kimagaslóan meghatározóak voltak a nemzetközi turkológia szempontjából, valamint igyekeztek felkutatni mindazokat, akik napjainkig tovább viszik ezt a hagyományt, a tanársegédektől a nyugalmazott professzorokig. A könyvet bemutató Dávid Géza, Ivanics Mária és Vásáry István hangsúlyozták, hogy ez a munka, amely reményeik szerint a türk világban számottevően hozzájárul a turkológiai tanulmányok fejlődéséhez, fényjelzőként szolgál majd a török nyelvet, irodalmat, kultúrát és művészetet érintő kutatásokhoz, és az együttműködés új lehetőségeit fogja megteremteni Magyarország és a TÜRKSOY között. A felszólalók a kiadvány megjelenése érdekében tett munkájáért köszönetet mondtak Düsen Kaszeinovnak, a TÜRKSOY márciusban leköszönt főtitkárának, aki támogatásával rendkívül sokat tett e kötet megjelenéséért.

Related Posts