Tudományos szintre léphet a kazak-magyar együttműködés

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Kazahsztán és Magyarország között kialakulóban lévő tudományos együttműködés: a Magyar-Kazah Tudománydiplomáciai Munkacsoport (TDMCS) társelnöki találkozójára került sor decemberben Budapesten, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban (HM HIM). A találkozón a magyar fél az együttműködésre tett javaslatait ismertette a kazah féllel. A TDMCS magyar tagozatának első koordinációs ülésére még november 18-án került sor a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) felkérése alapján a munkacsoport magyar tagozatának vezetője dr. Töll László ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka lett.

A koordinációs ülésen a KKM és HM HIM képviselőin kívül a Magyarságkutató Intézet, a Miskolci Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Terror Háza Múzeum, valamint a SZORAKÉSZ képviselői vettek részt. A koordinációs ülést követően született meg az a dokumentum, amely a magyar tagozat által fontosnak tartott kutatási témákat és a lehetséges partnerszervezeteket tartalmazza. A magyar fél két területen kíván kutatásokat végezni Kazahsztán területén: egyrészt őstörténeti kutatásokat a magyarok eredetéről, másrészt veszteségkutatásokat a szovjet fogolytáborokkal kapcsolatban. A magyar fél javaslatait a találkozónak helyt adó HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum fogta össze, amely maga is érdekelt a szovjet fogolytáborokkal kapcsolatos kutatásokban. A Magyar-Kazah Tudománydiplomáciai Munkacsoport magyar tagozatának információi szerint már az első világháború során jelentős számú magyar hadifogoly, a második világháborúban pedig mintegy harmincezer magyar hadifogoly, civil internált és politikai rab került a kazahsztáni területen található fogolytáborokba. A munkacsoport magyar tagozatának kiemelt kutatási célja, hogy a két világháború során, valamint a háborút követően a kazahsztáni területekre fogságba, illetve lágerekbe (UPVI-GUPVI, GULAG) hurcolt, ott fogva tartott és kényszermunkát végző magyar állampolgárságú „internáltakra” (például hadifoglyok, civilek) vonatkozó kazahsztáni közgyűjteményi anyagot (levéltári iratanyag, múzeumi tárgyi anyag) célirányosan és rendszerezett módon feltárhassa, feldolgozhassa, illetve a tudományos kutatómunka eredményeit Magyarországon és Kazahsztánban publikálhassa. A magyar tagozat számára kiemelten fontos a világháborúk során fogságba esett, és Kazahsztán területén elhunyt magyar katonák sírjainak helyt adó hadifogolytemetők pontos meghatározása, állapotuk felmérése, valamint emlékművel történő megjelölése is. A Magyar-Kazah Tudománydiplomáciai Munkacsoport (TDMCS) ülésén a kazah felet dr. Nurlan Dulatbekov professzor, a Karagandai Egyetem rektora, a TDMCS kijelölt kazah társelnöke, valamint Jermek Zsilkajdárov, a Kazah Köztársaság Magyarországi Nagykövetségének konzulja képviselte. A koordinációs ülésen és a társelnöki találkozón a magyar tagozat távollevő elnökét, dr. Töll László ezredest Maruzs Roland alezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokhelyettese képviselte. A magyar fél részéről jelen voltak a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Pénzügyminisztérium képviselői is. A Magyar-Kazah Tudománydiplomáciai Munkacsoport jövőbeni munkáját a magyar fél részéről a jelenleg átnyújtott javaslatok határozhatják meg, amelyekről a kazah fél a jövőben tanácskozik majd.

Related Posts