Petőfi-versek türk nyelveken, az Ybl-villában

Petőfi Sándor ,,Szabadság, szerelem!” című verse azeri, kazak, kirgiz, özbek, török és türkmén nyelven is elhangzott az Ybl-villában, ahol a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából kiírt nemzetközi műfordítói pályázat győzteseit köszöntötték. Hóvári János nagykövet, a Türk Államok Szervezete (TÁSZ) Magyarországi Képviseleti Irodájának vezetője üdvözölte a díjazottakat, akik a Türk Kultúra Nemzetközi Szervezete (TURKSOY) és a Lakitelki Népfőiskola Alapítvány által közösen szervezett Petőfi Sándor Nemzetközi Versfordító Verseny győztesei lettek.

Köszöntőjében Hóvári János kiemelte, hogy száz költő tollából mintegy ötszáz műfordítás érkezett, és ezekből válogatta ki a zsűri a legjobbakat. Beszédében a nagykövet kiemelte Petőfinek a világirodalomban elfoglalt helyét, valamint azt, hogy emlékének és hatásának megőrzésében fontos szereppel bírnak a különböző kulturális tényezők. – Örülök annak, hogy ezt a versfordító versenyt meg tudtuk rendezni, amelyben a Türk Államok Szervezete kezdeményező volt, hiszen két emberé a fő érdem: Szultán Raev, a TURKSOY főtitkára és Lezsák Sándor, a Lakitelki Népfőiskola Alapítvány elnöke egyezett meg abban, hogy a Petőfi-emlékévben közösen meghirdetik ezt a versenyt. A különböző türk országok írószövetségei is segítettek a népszerűsítésben. A jelenlévők, akik részt vettek és díjat nyertek ebben a megmérettetésben, olyan költők, akik a kortárs irodalmi élet fontos személyiségei. Hóvári János hangsúlyozta: a türk költők nagyon komolyan vették a munkát, megértették Petőfi lelkiségét és azt adták vissza anyanyelvükön. A díjazottak, akik bő egy hetet tölthettek el Magyarországon, a magyar kultúra mélységébe is beleláthattak, hiszen több helyszínen is részt vettek a március 15-i ünnepségeken. Látták Budapestet és a vidéki Magyarországot egyaránt, és értékelik azt az elkötelezettségünket, hogy foggal–körömmel védjük a kultúránkat.

A rendezvényen Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke is köszöntötte a díjazottakat, mint olyan elkötelezett alkotóművészeket, akik azon fáradoztak, hogy emblematikus költőnk, Petőfi Sándor verseit lefordítsák anyanyelvükre. ,,Ezáltal műfordítóként nem csupán Petőfi hírét, költői nagyságát tolmácsolták, hanem a magyar néplélek, gondolkodásmód és kultúra közvetítőivé is váltak – hangsúlyozta az elnök. Petőfi művein keresztül bennünket, az utódait is jobban megismerték. ,,Nagyon örültem annak a kezdeményezésnek, hogy a ,,Szabadság szerelem!” epigrammát fordították le, hiszen ez ars poétikus esszenciája Petőfi életművének, s a mi szempontunkból e mű lényegi sajátossága a fordíthatóság. Ez a vers talán azért hajlik könnyen a műfordításra, mert olyan egyetemes emberi vágyakat, érzéseket és célokat fogalmaz meg, amelyek felülemelkednek a kulturális különbözőségeken” – emelte ki köszöntőjében az elnök. Erős Kinga kifejtette, hogy nagy öröm számára, hogy idén március 6-án létrejött a Türk Írók Szövetsége. Ez óriási lehetőség arra, hogy a türk világ irodalma széles körben ismertté váljon és remek alkotók munkáin keresztül ismerhessük meg egymást.

A köszöntő beszédeket követően a műfordítói pályázat hét díjazottja az azerbajdzsáni Ramil Ehmed és Baris Cavid Mövsümlü, a kazak Dauren Berikqazhyuly, a kirgiz Toluk Bek Baizak, a török Dursun Ayan, a türkmén Akmyrat Rejebow és az üzbég Rustam Musurmon anyanyelvén szavalta el Petőfi Sándor ,, Szabadság, szerelem!” című versét.

A nemzetközi műfordítói pályázat a Miniszterelnökség, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, Kiskunfélegyháza önkormányzata, a Magyar Írószövetség, a Magyar Művészeti Akadémia, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a TÁSZ Magyarországi Képviseleti Iroda és a Tolsztoj Társaság támogatásával valósult meg.

Related Posts